Energetski certifikat za zgardu.

Energetski certifikat izdaje se za cijelu zgradu.

Iznimno se energetski certifikat može izdati i za dijelove zgrade kada se radi o zgradi koja je prema Pravilniku definirana kao ''zgrada s više zona''.

 Read More


Energetski certifikat za stan.

Iznimno se za postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, energetski certifikat može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu zgrade kao što je na primjer ured, stan ili slično.


 Read MoreEnergetski pregledi

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava.

Energetski pregled je obavezan dio u postupku certificiranja postojećih objekata. Cilj energetskog pregleda objekta je istražiti značajke svih sustava te ovojnice objekta u cilju pronalaženja mogučnosti za uštedu energije. Studija se sastoji od fizičkog pregleda objekta te analize prikupljenih informacija. Pregled objekta sastoji se mjerenja, vizualnog pregleda, razgovora sa korisnikom objekta, prikupljanju računa za energiju te tehničkih podataka o energetskim sustavima i ovojnici objekta. Poslje toga vrši se analiza prikupljenih informacija, usporedba sa standardom, traže se moguća mjesta uštede energije i navode kratkoročno financijski isplative mjere energetske efikasnosti.

Energetski pregled zgrade obavezno uključuje:

- Analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite;
- Analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije, grijanja i hlađenja i ventilacije;
- Analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode;
- Analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije;
- Analizu potrošnje vode;
- Analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade;
- Analizu mogućnosti promjene izvora energije;
- Analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava;
- Prijedlog ekonomski povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade;
- Ostvarive uštede, procjenu investicije i period povrata. Read More

Usluge savjetovanja

Sektor zgradarstva posebno je značajan kao potrošač energije jer u ukupnoj potrošnji energije sudjeluje s oko 40 posto, sa stalnim porastom potrošnje, naročito vezano uz povećanu uporabu sustava za klimatizaciju. U tom sektoru postoje veliki potencijali uštede energije u potrošnji za grijanje, pripremi tople vode, klimatizaciji i rasvjeti. U tom sektoru postoje veliki potencijali uštede energije u potrošnji za grijanje, pripremi tople vode, klimatizaciji i rasvjeti.

Od ukupne potrošnje energije u zgradarstvu najveći udio čini potrošnja energije za grijanje i klimatizaciju zraka i to više od 50 posto. U stambenom sektoru za grijanje troši se oko 57 posto energije, za pripremu tople vode 11 posto, rasvjetu i uređaje 25 posto, te za kuhanje 7 posto finalne energetske potrošnje. U zgradama nestambene namjene raspodjela potrošnje energije je slična: za grijanje 52 posto, za pripremu tople vode 9 posto, rasvjetu 14 posto, hlađenje 4 posto, kuhanje 5 posto i za ostalo 16 posto.

Metodologija za izračun energetske učinkovitosti zgrade uključit će toplinske karakteristike građevine (vanjski i unutarnji zidovi), propusnost zraka, instalacije za grijanje i pripremu tople vode, instalacije za klimatizaciju, provjetravanje, ugrađenu rasvjetu, položaj i orijentaciju zgrada, zaštitu od pregrijavanja od sunca i unutarnje klimatske uvjete.

Certifikat se neće morati pribavljat ako se nekretnina prodaje ili iznajmljuje užem članu obitelji, za bogomolje, objekte manje od 50 četvornih metara, za zgrade u Registru kulturnih dobara Hrvatske i one koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost te kod kojih bi intervencije za učinkovito zgradarstvo bile neprihvatljve. Također, neće se morati certificirati objekti koji se ne griju ili održavaju temperaturu do najviše 12 Celzijevih stupnjeva. Read More
Cjenik

Temeljem Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10), donesena je Odluka o cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada. Cijena koštanja iskazana je zajedno za stambene i nestambene zgrade, a posebno su iskazane cijene za izrazito složene nestambene zgrade sa više temperaturnih zona i složenim sustavima instalacija. Cijene je odredilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada vidi ovdje.